Har du søkt videregående skole i Viken?

Husk at du må svare på tilbud om skoleplass! 

Hovedinntaket er klart 10.juli med svarfrist 19.juli.

Andreinntaket er klart 25.juli med svarfrist 1.august.

 

jenter på husker i skolegården - Klikk for stort bilde Bewakoof/Unsplash  

Du får en SMS eller brev i posten når du har fått svar på søknad om skoleplass. Du må huske å takke ja til skoleplassen innen fristen. Dette gjør du i VIGO.no 

Hovedinntaket er klart på VIGO.no 10.juli med svarfrist 19.juli

Andreinntaket er klart 25.juli med svarfrist 1.august

2. august til 1. september - suppleringsinntak. I disse inntakene er det kun søkere som ikke har fått noe tilbud om skoleplass som er med. Inntil 15 prosent av plassene på Vg1 er reservert til suppleringsinntak.

Alle søkere med ungdomsrett i Viken fylkeskommune vil få et opplæringstilbud innen 1. september. 

Lokal venteliste

Dersom du ønsker å stå på lokal venteliste sender du en epost til liervgs@viken.no med navn, telefon, adresse, fødselsdato, hva du har gått tidligere og tydelig hva du ønsker å stå på venteliste til.

Hvis du har spørsmål ang skoleplass ta kontakt med rådgiverne på mobil:

Ranveig Myrmo, mobil: 41 68 70 59

Vigdis Lothe Sætha, mobil:  93 86 98 83

Pål Friele Kaupang, mobil: 93 41 23 14

 

På Viken.no finner du mer informasjon om inntak 40 713 søkere får nå tilbud om skoleplass.

Til toppen