Generell informasjon til elever og foresatte om korona

Generell informasjon til elever og foresatte om korona. Her finner du informasjon om hva som gjelder ved sykdom, fravær og opplæring. 

Koronavirus - Klikk for stort bildeKorona-virus CDC/Unsplash  

Hva er viktig

 • Du skal ikke møte på skolen hvis du er syk
 • Elever med nyoppståtte luftveissymptomer og/ eller sykdomsfølelse skal ikke møte på skolen, selv om symptomene er milde (ring koronatelefonen for å høre om du bør teste deg)
 • Du skal holde deg hjemme til allmenntilstanden din er god. Du kan komme tilbake på skolen når du føler deg frisk og er feberfri, selv om du har noen restsymptomer på luftveisinfeksjon (noe hoste, snørr og tett nese)

 

 

Utdanningsdirektoratets veileder om smittevern

Rutine for håndtering av elever som er bekreftet smittet av Covid-19

 

Hva slags opplæring har du rett til ved sykdom?

 • Dersom du må være hjemme under en uke på grunn av sykdom eller milde symptomer, har skolen i utgangspunktet ikke plikt til å gi deg opplæring hjemme. Skolen vil likevel legge til rette for at du kan arbeide med skolearbeid/oppgaver hjemme slik at du følger klassenes progresjon.
 • Ved karantene og isolasjon må man ofte holde seg hjemme i 10 dager, eller mer. Slikt fravær anses som langvarig, og du har da rett til mer tilrettelagt opplæring hjemme.  Opplæring hjemme kan gis i form av blant annet:
  • hjemmeoppgaver
  • opplæring via læringsplattformer
  • kontakt med skolen via læringsplattformer eller telefon
 • Dersom skolen må stenge på grunn av smitteverntiltak, får elevene opplæringen hjemme. Dette gjelder også hvis enkelte klasser eller trinn er i karantene som følge av smittesituasjonen på skolen.

Opplæring til elever som ikke kan møte på skolen

 

Fravær og dokumentasjon for elevene

På grunn av koronasituasjonen har Kunnskapsdepartementet bestemt at elever som er hjemme på grunn av helseplager ikke trenger å levere legeerklæring. De ordinære fraværsreglene settes til side fra mandag 24. august 2020 fram til 1. oktober 2021. Du må likevel levere egenmelding, og registrere denne i Visma InSchool (VIS). Dokumentert fravær unntas fra 10-prosentsregelen fra første dag.

 

Egenmelding og føring i VIS

 • Ved sykdom slipper du å oppsøke lege for å få dokumentasjon (legeerklæring). Egenmelding gjelder som dokumentasjon.
 • Du skriver egenmelding i VIS. Dersom du ikke er myndig, må foresatte skrive en bekreftelse som du må laste opp i VIS.
 • I VIS melder du inn dokumentert dags- eller timefravær under «Mine søknader» – «Melding om fravær» – «Opprett egenmelding».
 • Her lastes dokumentasjonen opp
 • Kontaktlærer og faglærer får varsel om søknaden og behandler den i VIS.

Veiledning på søknadsprosessen i VIS

 

Informasjon om fravær og føring av fravær fra Viken

Informasjonen er hentet fra Viken.no

Til toppen