Intensivopplæring for elever med 1/IV fra tidligere skoleår

Elever fra avgangskullene skoleårene 2019-2022 med karakteren 1 eller IV kan få tilbud om intensivopplæring.

Tiltaket gjelder for elever som har gått ut fra Vg3 studieforberedende utdanningsprogram og Vg2 yrkesfag. Tilbud om intensivopplæring gjelder også for elever som går på Vg2 og Vg3 inneværende skoleår, og som har 1/IV fra tidligere.

Informasjonsmøte og individuell veiledning mandag 16. januar kl 15 på Lier vgs eller Teams: Klikk her for å bli med i møtet. Hvis du ikke har anledning til å delta på møtet kan du ta kontakt med Vigdis Lothe Sætha tlf 938 69 883.

 

  • Elevene vil bli tilbudt intensivopplæring på skolen frem til dato for privatisteksamen våren 2023.​​​​​​
  • Elevene kan låne læremidler av skolen.
  • Elever som melder seg opp til privatisteksamen og deltar på intensivopplæring vil få dekket oppmeldingsavgiften etter at de har gått opp til eksamen.