Konferansetorg

Vi ønsker elever og foresatte på Vg1 og Vg2 velkommen til Konferansetorg på Lier vgs, torsdag 10. november kl. 14.15-18.00. 

  • Kl. 14.15-18.00 (Elevkantina)

Vi ønsker elever og foresatte på Vg1 og Vg2 velkommen til Konferansetorg 10. november. Der blir det anledning til en prat med faglærere i Elevkantina, og Elevtjenesten og ledelsen er også til stede.

Kontaktlærer inviterer til utviklingssamtale samme dag, klokkeslett kommer i egen innkalling.

  • Kl. 16.00-16.45 og 17.00-17.45 (auditoriet)

«Hva strever ungdom med og hvordan kan vi voksne møte dem på en klok måte?» Foredrag ved skolepsykologen vår, Wibeke Hansteensen. 

Skolepsykolog Wibeke Hansteensen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen! 

Til toppen