Lier videregående skole med universitetsskoleavtale

Lier videregående skole og Universitetet i Sørøst-Norge har inngått universitetsskoleavtale. Samarbeidsavtalen skal bidra til gjensidig kvalitets- og kompetanseutvikling.
Universitetet i Sørøst-Norge, Campus Drammen. - Klikk for stort bildeUniversitetet i Sørøst-Norge, Campus Drammen. Tine Poppe   

For Universitet i Sørøst-Norge (USN) vil det bidra til økt relevans i forskning og utdanningsprogrammer, og for Lier videregående skole vil det støtte faglige utvikling av eget personale.

Klikk for stort bildeSiv Henriette Jacobsen, fylkesråd for utdanning og kompetanse. Morten Brakestad   – Avtalen bidrar til verdiskaping både i de institusjonene som inngår et tettere samarbeid, men også til verdiskaping og kompetanseutvikling i regionen rundt institusjonene. Det vil trekke kompetansemiljøene tettere sammen slik at det utvikles oppdatert og framtidsrettet kompetanse, sier Siv Henriette Jacobsen, fylkesråd for utdanning og kompetanse.

Bred avtale

Fagmiljøene ved Lier videregående skole og fagmiljøene ved universitetet har i fellesskap arbeidet med innholdet i avtalen. Den omfatter en rekke samarbeidsområder, og alle fakultetene ved USN er involvert.

Eksempler på dette er velferdsteknologi, praksis i lærerutdanningene, utvikling av nye fagtilbud, muligheter for elever på videregående skole til å ta noen universitetsfag (forsering av fag/Ung-ordningen), forbedre overgangen mellom videregående skole og høyere utdanning, rekruttering, veilederutdanning, internasjonalisering entreprenørskap og innovasjon.

USN har et nært og godt samarbeid med en lang rekke skoler og barnehager, særlig knyttet til praksisstudier for ulike lærerutdanningsprogram. Nå er den første formelle universitetsskoleavtalen mellom USN og skoleverket klar.

Kompetanseutvikling

Samarbeidet skal bidra til å finne forskbare problemstillinger som er relevante for begge parter og vi ønsker å legge til rette for at kunnskapen som vi utvikler i fellesskap skal bli tatt i bruk.

Avtalen skal bidra til et enda tettere samarbeid om studentenes praksisstudier og et godt læringsmiljø der veiledning og oppfølging av studentene er sentralt. Samarbeidet skal bidra til at nye kandidater fra universitetet har relevant kunnskap og gode kvalifikasjoner for de oppgaver som venter når de skal ta til i sitt yrkesaktive liv.

– Vi ønsker med dette samarbeidet å bygge bro mellom teori og praksis og vil samarbeide både om utdanning, forskning, utvikling og innovasjon. Samarbeidet skal være nært, likeverdig og forpliktende, og ha fokus på profesjonenes kjerneoppgaver, uttaler rektor ved USN, Petter Aasen, og rektor ved Lier videregående skole, Anne Johanne Guldvik.

Signering av avtalen var planlagt den 3. november 2020 i universitetets lokaler i Drammen. Men på grunn av Covid-19 og smittesituasjonen i Drammen utsettes den offisielle markeringen av avtaleinngåelsen til det igjen er forsvarlig å samles til større arrangement.

Flere universitetsskoler i Viken

Men den nye avtalen er Lier videregående skole i godt selskap. Fra før av har Jessheim, Mailand, Nesodden, Rosenvilde og Valler videregående skoler vært universitetsskole med Universitetet i Oslo. Ås, Frogn, Ski og Hvam videregående skoler er universitetsskole med Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU.

Klikk for stort bilde Lier videregående skole  

Til toppen