Oppstartsamtale

Oppstartsamtalen er en av de viktigste samtalene vi som skole har med deg som elev, og dine foresatte i løpet av skoleåret.

Målet for oss med denne samtalen er å starte jobben med å bygge en god relasjon til deg, og et godt samarbeid med de hjemme. Da trenger vi å vite det som har vært bra med din tidligere skolegang, og om det er noe du trenger litt ekstra hjelp med.