Ungt Entreprenørskap Kick-off og Innovasjonscamp for elever på Lier vgs.

Før høstferien ble det arrangert innovasjonscamp på skolen. I programmet gjennomfører elevene en Innovasjonscamp der de får et reelt oppdrag med en definert problemstilling som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. Oppdraget blir gitt av en bedrift eller organisasjon fra privat eller offentlig sektor. Elevene jobber med oppdraget i grupper og presenterer løsningene for en jury, som kårer en vinner ut ifra gitte kriterier.

Om lag 95 elever fra fire ulike utdanningsprogram jobbet med et spennende oppdrag gitt av studentgruppen ved bachelor studiet i sykepleie ved Universitetet Sør-Øst Norge (USN). Oppdraget lyder som følger:

«Hvordan oppnå helsefremmende aktivitet ved hjelp av teknologiske hjelpemidler for eldre med kognitiv svikt?»

Vi fikk inn 17 kreative og gode løsningsforslag, alt fra en virtuell reise til Gran Canaria - til et bookingsystem for å aktivisere eldre på deres egne premisser.

Juryen fikk en tøff oppgave ved å velge ut tre vinnere i følgende kategorier:

Beste presentasjon gikk til følgende elever i entreprenørskapsklassen:

Victoria Nilsson, Caroline Elin Esther Nilsson Ulleberg, Maja Finnerud, Abdi-Azis Alinor Sharif og Tamirlan Ruslanovitsj Ahmadov

Beste samarbeid OG beste løsning gikk til følgende elever i 2HFC:

Sofie Hjertsen, Najma Ahmed, Sahar Saleh og Bertine

En kort beskrivelse av løsningen:

Appen Aktivitetsvenn går i hovedsak ut på å legge til rette for aktivitet for eldre med demens. Den er lagt opp slik at aktivitetene er lagt opp og tilpasset den enkelte bruke. Pleierne som har ansvar for å følge opp brukeren må bruke appen aktiv for å booke tid til aktivitet når det passer inni brukerens dagsprogram. Dette er et nytenkende produkt som vil kunne bidra til at aktivitetsnivået til brukerne øker, i tillegg til at pleierne booker seg inn i aktiviteten.

Appen er ment for helsepersonell som ikke arbeider på det aktuelle stedet, for å bistå i at pasienten/brukeren får ivaretatt sine behov fysisk og psykisk. Den kan benyttes som hjelp for alle pasienter, ikke bare dem med kognitiv svikt/demens. F.eks om en helsefagarbeider ønsker å bidra til at beboere på sykehjem får bedre livskvalitet, samt spe på med sin egen økonomi. Da kan helsefagarbeideren dra til et sykehjem, benytte seg av appen hvor det kommer frem at pasient x ikke har vært på tur på tre dager og derfor går tur med pasienten, eller har en samtale, spiller et spill, drar på handletur etc. utfra pasienten ønske.

Vinnerne av beste løsning vil bli gitt anledning til å presentere vinnerforslaget for et av sykehjemmene som studentene ved USN samarbeider med.

Juryen bestod av rektor ved Lier vgs, studenter fra USN samt studenter og fagansvarlig på entreprenørstudiet ved Høyskolen Christiania. Denne spennende sammensetningen på tvers av utdanningsinstitusjoner ga inspirasjon og motivasjon både overfor elevene og studentene. Her ser vi kanskje spirer av et nytt samarbeid.

Vi vil få rette takk til Ungt Entreprenørskap, studentgruppen ved bachelor studiet i sykepleie ved (USN), studenter og fagansvarlig på entreprenørstudiet ved Høyskolen Christiania og sist med ikke minst til alle de flotte elvene og lærerne som deltok på Kick-off og innovasjonscampen! Dere er gull!

Vi på Lier vgs. mener at yrkesfag gjør deg attraktiv og at innovatører trengs overalt!

Ungt Entreprenørskap Buskerud, USN - Universitetet i Sørøst-Norge, Høyskolen Kristiania.

Til toppen