Velkommen til praksisdager ved Lier vgs.

Vi inviterer 10. klassinger til praksisdager 17. - 18. november og 21.- 22. november.  

 Utdanningstilbud Torbjørn Tandberg  

Under praksisdagen skal du få prøve deg på ulike aktiviteter tilknyttet det utdanningsprogrammet du besøker. Du skal få informasjon og mulighet til å spørre lærere og elever om det du lurer på.

Lier vgs. er en yrkesfaglig videregående skole som tilbyr yrkesfagutdanninger med fagbrev og studiekompetanse. Noen løp er organisert som to år i skole og to år læretid fram til fagbrev, med mulighet til påbygg med generell studiekompetanse. I tillegg tilbyr vi 4årige dobbeltkompetanseløp med både fagbrev og studiekompetanse og 3årige løp med studiekompetanse. 

Les mer om våre utdanningsprogram og hva du kan være med på av aktiviteter under praksisdagene:

 

Påmelding til praksisdagene gjøres på skolen du går på.

Du finner informasjon om våre utdanningsprogram under Utdanningstilbud  og på Vilbli.no .

Praksisdagene starter kl 08.40 med oppmøte i skolens elevkantine og avslutter kl 14.00.

Velkommen!

Til toppen