Vi ønsker oss flere jenter til elektrofag

På Lier vgs. har vi de siste årene hatt stort fokus på å rekruttere jenter til elektrofag og teknologiske yrker. Bransjene, både ingeniørfaget og elektrofaget etterspør jenter og vi oppfordrer flere til å tørre å tenke og velge utradisjonelt.

Jenter og elektro Lier vgs  

På tirsdag hadde vi invitert jentene på skolens elektrofaglinjer til frokost. Vi var heldige, og fikk besøk av Barbro Nilssen, som har fagbrev både som energioperatør og energimontør. Hun er ansatt hos Nettpartner, hvor hun stortrives med jobben sin. Hun har også en plan for videre karriere enten med flere fagbrev eller fagteknisk skole.

Det er flott å treffe energibunter som gir inspirasjon, forteller og deler av sine erfaringer med en ganske mannsdominert bransje. Et helt klart budskap fra Barbro og jentene på Lier vgs. er: det trengs flere jenter til både ingeniørfagene og elektrofagene! Så 10.klasse jenter,- velg elektrofag, det gir deg mange karrieremuligheter i framtiden. 

 

Til toppen