Bli praksisbedrift

Vi trenger flere bedrifter som kan tilby praksisplasser til våre elever. 

Elever som går yrkesfag skal ha praksis ute i bedrift i løpet av skoleåret. Elevene skal ikke ha lønn for arbeidet de gjør, men det skal gjøres en vurdering av eleven på slutten av praksisperioden. 

Vi ønsker også at en praksisplass skal resultere i en læreplass etter fullført Vg2.

Til toppen