Læreplassgaranti i sikkerhetsfaget

Skolen har avtale med SECURITAS som gir elever læreplassgaranti i sikkerhetsfaget.

Avtalen innebærer at SECURITAS gir læreplassgaranti til de av skolens elever som ønsker å bli lærling i Sikkerhetsfaget etter gjennomført Vg 2 Salg, service og sikkerhet.

Elever som oppfyller følgende kriterier får læreplass:

  1. Maksimalt 5 dager fravær inklusivt timefraværet for hvert skoleår (Vg1 og Vg2)
  2. Alle fagene må være bestått - både standpunkt og eksamen
  3. I programfagene skal man ha oppnådd karakteren 3 eller høyere
  4. Gjennomført deler av yrkesfaglig fordypning i bedrift som er relevant for det aktuelle faget. Minimum 4 uker i løpet av Vg2
  5. Godkjent uttømmende politiattest
  6. Viser motivasjon og interesse for faget ved et intervju mot slutten av Vg2

Securitas logo Securitas    

Til toppen