Lillestrøm videregående skole

  • Tilbud om koronatesting på skolen
    Det er viktig at skolene kan holde åpent de siste ukene før sommerferien og for å fange opp elever som er smittet av covid19 senker Lillestrøm kommune terskelen for å teste seg. Lillestrøm kommune og de videregående skolene i kommunen har inngått et samarbeid om frivillig koronatesting av elever og ansatte ved skolene. Et testteam fra kommunen vil besøke skolen hver onsdag fram til og med onsdag 2. juni.
  • Fra forestillingen Arbeidstittel på Lillestrøm kultursenter Inntaksprøver til Musikk, dans og drama
    Mail med informasjon har blitt sendt ut til søkere. Hvis noen ikke har fått mail, sjekk søppelpostkassa og evt. ta kontakt med skolen.

Aktuelt

Kalender

Til toppen