Elevrådsmøtereferat høst 2023

Elevrådet taler elevenes sak og tar opp aktuelle saker med lærerne og ledelsen på skolen.  I elevrådet sitter tillitselevene fra hver klasse. Her kan du lese om hva elevrådet har vært opptatt av denne høsten.

Her kan du lese referatene