Elevundersøkelsen 2022

Det er tid for årets Elevundersøkelse som også i år gjennomføres for alle klassetrinn. Undersøkelsen gjennomføres tirsdag i uke 50.

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, fylkeskommunen og staten for å gjøre skolen bedre. 

Jo flere elever som svarer på undersøkelsen, jo sikrere blir resultatet. Det betyr at de som skal bruke resultatene, bygger tiltak på undersøkelsessvar som er representative for elevenes syn på læringsmiljø og trivsel. Dette er viktig for at skolen skal utvikle seg i riktig retning.

Informasjon til foreldre om elevundersøkelsen (PDF, 104 kB) 

Spørsmålene til undersøkelsen finner dere her

Til toppen