Tilbake til normal skolehverdag fra mandag 27. september

Regjeringen har fredag 24.9. kunngjort at Norge går over til en normal hverdag med økt beredskap og at Norge går over til normalen i skolen.

Regjeringen har fredag 24.9. kunngjort at Norge går over til en normal hverdag med økt beredskap og at Norge går over til normalen i skolen.

Trafikklysmodellen beholdes, men skal brukes kun brukes i helt spesielle tilfeller. Kommuneoverlegen i Lillestrøm har i fredag 24.9. orientert skolen om at trafikklysmodellen da ikke lenger er i bruk fra mandag 27. september. Vi er altså fra mandag over i normal skoledrift slik vi var før pandemien inntraff.

 

Etter høstferien, fra mandag 11. oktober gjeninnføres også ordinære fraværsregler.

 

En regel som beholdes er kravet om å gå i isolasjon om man er syk med covid-19. Linkene ovenfor inneholder også en rekke råd som hver og en må forholde seg til.

Til toppen