Full digital undervisning fra og med 22.03. til og med 11.04.

Formannskapet i Lillestrøm kommune fattet i dag vedtak om at videregående skoler i kommunen skal holdes stengt for elever fra og med mandag 22.03.21 til og med 11.04.21. Det åpnes for enkelte unntak og vi vil fremdeles tilby opplæring på skolen for enkeltelever eller grupper etter nærmere spesifiserte behov. Elever kan også selv ta kontakt med skolen hvis de av ulike årsaker har vansker med å følge opplæringen digitalt. Kontaktlærere, elevtjeneste og ledere er tilgjengelig og kan kontaktes. IT-avdeling og bibliotek er åpne for å bistå elever, men man kan ikke komme til skolen uten å ha avtalt på forhånd.

Smittevern covid 19, smittevernveileder ved Lillestrøm videregående skole, versjon 5.0 (PDF, 624 kB)

Skolen vil altså ikke være helt stengt. Det vil være noen elever, lærere, elevtjeneste, driftspersonell og ledelse fysisk til stede på skolen.

Merk: Vedtaket i formannskapet må godkjennes av Helsedirektoratet før ikrafttredelse, men vi planlegger nå vår virksomhet ut i fra vedtaket.

Til toppen