Informasjon om smitte og om unntak fra smittekarantene.

Skolen ble den 25. august gjort kjent med at en elev på Vg3 er påvist smittet med koronavirus. Det gjelder nye regler for testing og karantene for medelever og ansatte ved skolen. 

Skolen ble den 25. august gjort kjent med at en elev på Vg3 er påvist smittet med koronavirus. Hele klassen er definert som nærkontakter men vaksinasjonsprogrammet og nye regler for testing som erstatning for karantene for personer under 18 år medfører at ikke alle trenger å settes i karantene:

  • Alle som har gjennomgått covid -19 de siste 6 mnd. bekreftet med koronatest tatt i Norge og de som er fullvaksinerte har unntak fra smittekarantene.
  • Alle som har fått en dose med vaksine for mellom 3-15 uker siden har også unntak fra smittekarantene så lenge de tester seg en gang mellom dag 3-7 etter at de var utsatt for smitte. De er ikke i karantene i påvente av testsvar.
  • Alle under 18 år kan få unntak fra smittekarantene hvis de følger testregime med jevnlig testing. Det innebærer at de må testes tre ganger; med en gang, etter tre dager og etter  fem dager.
  • Alle over 18 år som ikke er vaksinert skal i karantene i 10 dager (de kan teste seg ut av karantene etter 7 døgn med PCR test). De kan ikke møte opp på skolen.

Medelevene som kan ha vært utsatt for smitte og som slapp å gå i karantene fordi de oppfylte en av de tre kriteriene ovenfor var på skolen i dag, og det kom personell fra Lillestrøm kommune og gjennomførte testing her.

 

Reglene om unntak fra karantene gjelder kun smittekarantene og ikke innreisekarantene, og det gjelder ikke om man er husstandsliknende nærkontakt - det er knyttet til smittetilfeller på skolen. Se informasjonsskriv fra Lillestrøm kommune.

Informasjonsskriv fra Lillestrøm kommune om nye regler for testing og karantene ved smitte. (PDF, 35 kB)

Til toppen