Informasjon om smittesituasjonen ved Lillestrøm vgs

Lillestrøm videregående skole har hatt fire smittetilfeller i mars og et av disse medførte et utbrudd.

Det viser seg at smittetilfellet med en smitteførende elev 4. mars medførte et utbrudd med ytterligere syv smittede i samme klasse. Alle disse var i karantenen som ble iverksatt på formiddagen søndag 7. mars. I de tre smittetilfellene som er varslet etter det ble også elever og lærere raskt satt i karantene og testing pågår.

Se vedlagte informasjon fra kommuneoverlegen i Lillestrøm. (PDF, 14 kB)

Til toppen