Korona - orientering pr 17. september

Smitte

Det er de siste to ukene avdekket rundt 20 smittetilfeller ved skolen. De fleste av disse er avdekket i Vg2, men det er også noen på Vg1. Nærkontakter er varslet og satt i testprogram.

Målrettet testing i stedet for karantene

Medelever under 18 år som er nærkontakter til elev som har vært smitteførende på skolen tas ut i testprogram med tester i stedet for karantene. For elever over 18 år er det ulike regler som elevene blir informert om hvis de har vært nærkontakter.

Testprogram som erstatning for karantene gjelder kun når eleven har vært nærkontakter til smittede på skolen. Har man vært nærkontakt til smittet hjemme eller på fritiden skal man uansett i karantene.

 

Massetesting

Ved et visst antall positive tester i samme klasse eller på ulike klasser/trinn anbefales det at hele trinnet testes. På grunn av smittesituasjonen på Vg2, og dels på Vg1, går vi nå over til massetesting på disse trinnene. Elevene på Vg1 og Vg2 er informert om at de skal teste seg hjemme fem ganger i løpet av uke 38 og 39. Testsett med informasjon deles ut på skolen.

 

Drop-in vaksinering på skolen onsdag 22. september

Elever på Vg1, aldersgruppen 16-17 år som ennå ikke har vaksinert seg mot korona har fått tilbud om å vaksineres på skolen onsdag 22. september.

Til toppen