Lærere på internasjonal workshop!

Engasjerte og flinke lærere her på skolen

Maryam, Iria og Elena deltok forrige uke på en internasjonal workshop, sammen med lærere fra Portugal, Hellas, Spania og UK. Tema var "Well-being" og er del av Erasmusprosjektet.

Det meldes om god stemning, fint vær og mye læring i å se hvordan det jobbes i andre land, og ikke minst kunnskap med tilbake til språkundervisningen hos oss.