Lærerstreiken er over

Det innebærer at all undervisning starter opp igjen i henhold til timeplanen slik den foreligger i VIS, allerede fra første økt onsdag 28. september.

Flere lærere vil gå rett fra streik til undervisning og de har ikke mulighet for å forberede timene slik de ellers ville gjort. Lærerne som var i streik har ikke hatt tilgang til skolens systemer, og følgelig ikke tilgang til egne fag og planer. De har ikke hatt lov til å jobbe siden streiken startet 29. august. Det er likevel viktig at elever og ansatte kommer i gang fra første mulige time.

Vi har hatt en lang periode uten opplæring. Vi forventer ikke at elevene lærer det de skal på egenhånd uten kvalifiserte og kompetente lærere og forstår at elevene i varierende grad har kunnet tilegne seg fagstoff under streikeperioden. Vi jobber med planer for hvordan noe av det tapte kan hentes inn igjen i ulike fag. Både ledelse, lærere og elevrådsstyret vil bli involvert i dette arbeidet. Vi vil se på hva som kan gjøres i det som gjenstår av høstsemesteret, men også gjennom vårsemesteret og helt fram til eksamen og frist for standpunktkarakterer. 

Jeg ønsker alle elever og ansatte velkommen tilbake til skolen 😊.

Lillestrøm, 27.09.22

 

Øivind Sørlie,

rektor

Til toppen