LilleStortinget 2023 - Takk for denne gang!

Det gratuleres med ett fantastisk gjennomført LilleStorting!

Til alle involverte;
Dere har stått på tidlig og sent, vist et enormt engasjement og fått til et strålende LilleStorting.
Læring og spenning til siste slutt!
Dere har gjort dette til noe helt spesielt. Vi takker dere for imponerende innsats!
Ingrid, Øyvind, Christiane, Dagfinn og Jeanette

Tverrfaglig prosjekt

Alle elever på vg1 ST, 2 MK og 2MD er med i spillet. Vi har også med oss flere elever fra andre klasser og elevene fra politikk- og menneskerettighetsklassen. Enkelte programfagsklasser kan ha gjesteroller i løpet av prosjektet.

Formålet med rollespillet er å gi økt kunnskap om demokratiet i Norge og hvordan man jobber i Stortinget. Elevene vil erfare hvordan fagkunnskap og erfaringer fra ulike fag spiller en viktig rolle når det skal tas beslutninger.

Temaene fra prosjektet brukes  inn i fagene og gir mulighet til å reflektere i større grad over sammenhengene i samfunnet vi lever i. I løpet av prosjektet opplever elevene ulike utfordringer, bli kjent med og jobbe sammen med elever fra ulike klasser og utdanningsprogram. Ikke minst delta i livlige debatter og meningsutveksling, og få en opplevelse av det politiske spillet der opposisjonen arbeider for å påføre regjeringen nederlag, og der regjeringspartiene forsvarer sin regjering.

Heftig debatt - Klikk for stort bildeHeftig debatt Nikolas Isaksen Øvergård

Læringsprosessen

Læringsprosessen foregår systematisk gjennom hele prosjektperioden. De mest synlige rollene som partileder, programleder og debattledere må det søkes på. Etter utlyste stillingsannonser, behandling av innkomne søknader og mange informasjonsmøter var det klart for valgkamp. Kandidatene til rollene som parlamentariske ledere i Ap og Frp holdt sin siste appell og valgtale til sine partimedlemmer og rådgivere i november. Alle medlemmer og rådgivere i partiet stemte deretter frem sin favoritt.

Resterende rollegrupper fordeles på andre elevene etter ønske og behov.

I desember var det kickoff på scenen i aulaen og presentasjon av årets presidentskap, regjering og partiledere. Samme uke fikk partilederne for AP , Høyre, FRP og SV forsøkt seg på argumentasjon for sitt parti i tema psykisk helse og livsmestring og mobbing i skolen med utgangspunkt i aktuelle saker elevene har fått tildelt. Siste uke før jul deltok alle partilederne og programlederne i spillet "Ombestem meg!", hvor alle elever på skolen kunne forsøke å endre bestemte påstander. Øvelsen vil også gjentas i januar.

Lærende møter

Arbeidet med prosjekt LilleStortinget innebærer ulike læringsmuligheter for elevene. Noen av disse er listet opp her. 

 • Diverse øvelser gjennom hele prosjektet i fag og klasser, samt i rollegruppene
 • Arbeidsmøter i rollegruppene
 • Veiledning
 • "Ombestem meg!"
 • Følg bloggen her
 • Podcast
 • Demodag på Stortinget
 • Debattdag og dueller
 • Kickoff
 • Besøk fra Stortinget
 • LilleStortingsdagene

Debattdagen 10. februar

Hensikten med debattdagen er å aktivisere alle elevene på skolen. Hver klasse stiller med eget lag. Resten av klassen skal gi støtte og være med på å stemme opp det beste laget til seier! De som ikke debatterer fra scenen i aulaen, sitter klasserommene og følger med på sendingene fra aulaen. 

Årets temaer:

 • Senk den seksuelle lavalderen til 15 år
 • Det må være 16 års grense og Bank-ID på sosiale medier
 • Chat GTP - ødelegger norsk skole
 • Ungdom på vgs i Norge skal ha plikt til å gi 5 timer med samfunnsnyttig arbeid i uke
 • Innføring av ID-kort og vektere på skoler i Oslo og Viken
 • Skolen skal ha mulighet til å bøtelegge mobberes foresatte
 • Krenkehysteriet er en trussel mot ytringsfriheten

Bilder fra dagene

Hvem er med i rollespillet?

Regjeringen består av denne gjengen:

Partilederne