Lillestrøm videregående skole går over til gult nivå mandag 8. februar

Lillestrøm kommune anbefaler videregående skoler i Lillestrøm å gå tilbake til gult nivå fra og med mandag 8. februar. Dette gjelder alle skolene selv om Lillestrøm videregående som enkeltskole har hatt noe mer smitte enn naboskolene i januar. 

Kommunens anbefaling begrunnes med at smittesituasjonen i Lillestrøm generelt har gått ned de siste ukene, og stabilisert seg nå på smittetall rundt 169 per 100.000. Det er ingen stor andel barn og unge blant de smittede i kommunen. Ut ifra den lokale smittesituasjonen i Lillestrøm, og i dialog med de andre kommunene på Nedre Romerike og Viken fylkeskommune, er det besluttet at å anbefale videregående skoler i Lillestrøm å gå tilbake til gult nivå. De videregående skolene avslutter med det en lang periode på rødt nivå, samtidig som utviklingen følges nøye.

Her kan du lese informasjon om tiltaksnivå i videregående skole. Se også informasjon om koronasituasjonen fra Viken fylkeskommune.

 

Elever og ansatte i risikogrupper, eller med pårørende i risikogrupper, kan ha behov for tilrettelegging se Råd og informasjon fra FHI til risikogrupper og pårørende.

 

Gult nivå innebærer i henhold til Utdanningsdirektoratets smittevernveileder blant annet:

 1. Ingen syke skal møte på skolen
 2. God hygiene og forsterket renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak
 • Hele klasser og andre faste grupper kan ha undervisning sammen.
 • Elever bør ha fast plass i klasserommet og/eller faste samarbeidspartnere/-grupper.
 • Ansatte kan veksle mellom klasser/grupper, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig.
 • Større samlinger bør unngås.
 • Utenfor klasserommet oppfordres elever og ansatte til å holde en meters avstand i alle situasjoner.
 • Unngå trengsel på vei inn og ut av undervisningslokalene, i garderober og på toaletter.
 • Eventuelt opprette merking på gulvet for å sikre avstand mellom elever i grupperom/klasserom, garderober og andre områder det kan oppstå trengsel.
 • Elever oppfordres til å holde minst en meters avstand i friminutt og pauser.
 • Elevene skal ikke dele mat og drikke.
 • Elevene bør sitte på sine faste plasser når de spiser.
 • Mat kan tilberedes og serveres på skolen etter vanlige retningslinjer. Det er ikke vist at covid-19 smitter gjennom mat.
 • Ved felles kantine, må det sikres avstand mellom elever.
 • Begrens deling av for eksempel skrivesaker, arbeidsverktøy, nettbrett og lignende.
 • Skolebøker kan fraktes mellom skolen og hjemmet. Dette gjelder også skriftlige innleveringer.
 • Bruk av offentlig transport til og fra skolen begrenses der det er mulig.
 • Ved bruk av offentlig transport, bør elevene holde avstand til andre.
 • Skoleturer som innebærer tett ansamling av elever i store grupper og på offentlige transportmidler bør begrenses.

 

 

Skolen har utarbeidet egen smittevernveileder for henholdsvis gult og rødt nivå.

Til toppen