Nytt om karantene og oppfordring om koronatest- oppdatering 06. januar

Med virkning fra 1. januar er det foretatt en endring i koronaforskriften som gjør at det ikke lenger er forskjellige karanteneregler for elever over og under 18 år.

Unntaket fra smittekarantene for barn og unge under 18 år som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nær den som er smittet, er nå utvidet til også å gjelde elever i videregående skole som har fylt 18 år. De skal i smittekarantene dersom de er husstandsmedlem eller tilsvarende nær den som er smittet, men ikke om de bare har vært i nærkontakt med smittede elever på skolen.

Elever som har vært i nærkontakt med smittede elever vil få informasjon om når de skal teste seg med hurtigtest. Hvis man tester positivt, skal man ikke møte på skolen, men isolere seg hjemme og varsle sine nærkontakter. Alle som har positiv selvtest anbefales å bestille en PCR test på testsenteret, slik at resultatet kan registreres i Helsenorge. For mer informasjon les her: https://www.helsenorge.no/koronavirus/karantene-og-isolasjon/#isolasjon

Når elever eller ansatte har bekreftet positiv PCR vil skolen få beskjed fra Smittesporing om når medelever og lærere skal teste seg, og vi videreformidler dette direkte eller gjennom kontaktlærere og faglærere. Noen ganger vil vi få tester tilsendt til skolen, andre ganger må man skaffe det selv. Dette er ikke noe skolen styrer, men vi forsøker alltid å få tilsendt tester og distribuere til elevene.

Fra 1. januar er ansatte i skolen unntatt smittekarantene i arbeidstiden, men de er i karantene på fritiden. De er unntatt karantene fra første dag, men må teste seg på døgn 3 og 7 etter nærkontakten. Unntaket gjelder ikke dersom den ansatte bor sammen med eller er tilsvarende nær den som er smittet.

Til toppen