Ole Tobias Mangen og PROMO ordningen

Vår engasjerte og nytenkende lektor Ole Tobias Mangen er frontfigur for Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Universitetet sin PROMO-ordning.

Videoproduksjon: Shane Colvin & Magnus Heie/UiO

Hva er PROMO?

Gjennom PROMO- ordningen får studenter på lærerstudiet en god forberedelse til profesjonsfagene og man får ett godt nettverk til praksisfeltet og medstudenter. I tillegg er det ett godt faglig og sosialt miljø. Gjennom møter på campus og skolebesøk blir du introdusert for ulike sider av læreres hverdag. PROMO går parallelt med studieløpets øvrige emner. I tiden mellom samlingene vil det være felles arrangementer/tilbud for alle lektorstudenter. Disse vil ha fokus på det å være ny student og hvordan du skal lykkes om lærerstudent.

Mentorene som jobber i PROMO er lærere ved samarbeidende ungdomsskoler og videregående skoler i Oslo og Akershus. Mentorene er dyktige faglærere som også har formell kompetanse når det gjelder å bidra til din profesjonelle utvikling. De har unike kompetanser som er gull verdt - vi har lærerspesialister, veiledningsspesialister og ansvarlige for ulike skolebaserte utviklingsprosjekter.

I uke 5 ønsker Ole Tobias nye lærerstudenter og nye veiledere i lærergruppe på Lillestrøm vgs velkommen! Mange lærere, på alle våre utdanningsprogram vil være engasjert i å veilede studenter. Det blir altså nye ansikter å se på flere personalrom i ukene framover. Møter du en student , vær nysgjerrig, snakk opp profesjonen!

Skolens visjon i praksis

Lillestrøm vgs sin visjon er å utvikle hele mennesket i ett samfunnsorientert og internasjonalt felleskap. Skolen kjennetegnes av kunnskapsrike lærere og elever med høye ambisjoner. Gjennom Ole Tobias sin mentorrolle holder skolen seg godt oppdatert på utvikling, utfordringer og endringer i læreryrket og undervisningen. 

Skolen kjennetegnes av kunnskapsrike lærere og elever med høye ambisjoner. Her møtes elevene med respekt og omsorg, og det er stor takhøyde for å være seg selv. Vi bidrar til engasjerte, et trygt og inkluderende læringsmiljø, slik at elevene blir rustet til et samfunn i utvikling. En slik visjon innebærer at vi alle har noe å strekke oss mot, og at vi hele tiden jobber for å være den skolen som beskrives i visjonen. Det gjelder både for elever, lærere og andre ansatte. For å få det til jobber vi mot noen felles overordnede mål.

  • en skole i utvikling, der alle lærer av hverandre
  • en skole som utvikler hele mennesket, elevenes sosiale og kognitive ferdigheter, toleranse og internasjonale forståelse
  • en skole der elvene tilegner seg gode fagkunnskaper og et solid fundament for videre læring
  • blant de beste skolene innen våre utdanningsprogram

Disse målene forplikter, og legger rammer for hvordan vi jobber. Deltakelsen i PROMO-ordningen er en av flere aktiviteter som gjør at målene nås.

Ole Tobias får i tillegg gode skussmål for sin utøvelse av læreryrket og som kollega. Her er ord som umiddelbart dukker opp hos flere. 

faglig dyktig, kreativ, fleksibel, sosial, omgjengelig og ett naturlig midtpunkt!

Kollegaer på Lillestrøm vgs

Til toppen