Oppsøkende ungdomsteam (OUT)

OUT en forebyggende lavterskeltjeneste som driver oppsøkende arbeid med ungdom mellom 13 - 24 år. OUT sitt viktigste mål er å bidra til at ungdom får en best mulig ungdomstid med mestringsfulle og gode opplevelser.

Teamet oppholder seg der ungdom ferdes i Lillestrøm kommune, også her på skolen.  

Hva kan OUT hjelpe deg med?

Du kan snakke med oss om alt.

Eksempler på temaer:

  • Sosiale medier
  • Skole og jobb
  • Rus
  • Vennskap, ensomhet og mobbing
  • Selvbilde og psykisk helse
  • Trusler og konflikter
  • Seksualitet, kjærlighet og kjærlighetssorg
  • Familieforhold

Mer informasjon om OUT finner du på Lillestrøm kommunes hjemmeside