Orientering om vaksinering

Informasjon til foresatte til elever bosatt i Lillestrøm kommune.

Lillestrøm kommune har sendt ut tilbud om vaksinering til alle 16 og 17 åringer. De som ennå ikke har fylt 16 år, vil få tilbud så snart vi har den digitale samtykkeerklæringen klar.
Det er en erklæring som foreldre, verge eller annen foresatt må fylle ut for de som ikke har fylt 16 år ennå.

Mer informasjon om vaksinering av 16 og 17 åringer i dette dokumentet.  (PDF, 100 kB)

Til toppen