Overgang til rødt nivå fra torsdag 16.desember

Regjeringen kunngjorde mandag 13. desember at videregående skoler går over til rødt nivå torsdag 16.desember, foreløpig til og med onsdag 12. januar. Målet med rødt nivå er å begrense antall kontakter, helst halvere i løpet av en uke, og ha god oversikt over alle kontakter.

Det skal være en meter mellom alle, både i undervisningen og i pauser. Alle elever og ansatte har et ansvar for å passe på dette. Vi har på rødt nivå også egne koronaverter som har som oppgave å passe på at alle tar hensyn.

Klasserommene ommøbleres så det blir en meter mellom hver. Mange må bruke andre rom enn de vanligvis gjør da store klasser og grupper alltid må bruke klasserom som er store nok til å overholde avstandskravet. Mindre klasser og grupper kan bruke mindre rom.

Alle må følge klassekartene til enhver tid. I programfag med elever fra flere klasser skal elevene sitte nær elever fra egen klasse. Det er egne smittevernregler i flere fag, spesielt når det gjelder bruk av felles utstyr. Det er også egne regler for besøk i bibliotek, IKT-avdelingen og resepsjon og for bruk av kantine som fremdeles holdes åpen for salg.

Avstandskravet betyr at færre elever kan være på skolen samtidig. Vi har ikke nok store klasserom til å ha alle store klasser og grupper på skolen hver dag og derfor må mange ha digital opplæring hjemme Vi lager egne romplaner for hver dag, romplanene legges ut i Teams til elever og ansatte. Av romplanene fremgår også hvilket rom klassene disponerer i midttimen og elevene skal i utgangspunktet tilbringe spisepausen i disse rommene.

Det er, også på rødt nivå, vår viktigste oppgave at elevene skal oppleve læring, mestring og trivsel og at det skal oppleves trygt å være på skolen. Det er krevende både for ansatte og elever å ivareta både nødvendige pedagogiske hensyn og nødvendige smittevernhensyn. Det er mange hensyn å ta når vi prioriterer hvem som skal ha fysisk opplæring på skolen og hvem som må ha digital opplæring hjemme. Med noen få unntak må alle elever forvente at undervisningen torsdag 16., fredag 17. og mandag 20. desember vil være noe digital og noe fysisk og at det ikke nødvendigvis er likt fordelt.

Juleavslutningen tirsdag blir digital.  

Skolens smittevernveileder finner du i denne lenken.  (PDF, 628 kB)

Lillestrøm 15.12.21

Rektor

Til toppen