Praksisstudent hos oss

Odin Gundersen (27) har vært praksisstudent på Lillestrøm vgs i noen uker. Her kan du lese litt om Odin og hans erfaringer og betydningen av en god veileder.

Odin bor i Oslo og har en mastergrad i geologi og har full stilling som Overingeniør/Labratorieingeniør i Statens vegvesen. Det betyr at han tar praktisk pedagogikk på deltid ved Universitetet i Oslo.

På spørsmål om hva som er motivasjon for å utdanne seg til å bli lærer svarer Odin at han ønsker å formidle kunnskap, lære bort nye ting og det å ha «flere bein å stå på».

Læreryrket oppfattes som spennende og det er motiverende å jobbe med unge mennesker. Han har hatt veldig godt utbytte av praksisordningen. Helene Eide har vært  praksisveileder, og det har vært gode diskusjoner, tilrettelegging av undervisning, veiledning, innspill og korrigeringer etter undervisning.

En veileders viktigste jobb er å komme med ærlige og gode tilbakemeldinger som gjør meg bedre i stand til å undervise.


Til tross for erfaring fra arbeidslivet er veilederen nødvendig. Som student og fersk i lærerrollen er man usikker på ting, og da er samarbeidet og innspillene fra veileder viktig. Det har vært fine og lærerike uker. Han har også blitt invitert på lønningsplis og har opplevd det som hyggelig og lærerikt å være her. 

Ved lærerutdanning er praksisperioden gull verdt!

Avslutningsvis betyr dette også at skolens mentorer, som gjør denne praksisen mulig, har gjort en god jobb. De er dyktige faglærere som også har formell kompetanse når det gjelder å bidra til din profesjonelle utvikling. De har unike kompetanser som er gull verdt – som veiledere og ofte som ansvarlige for ulike skolebaserte utviklingsprosjekter.

Til toppen