Referat fra elevrådsmøter

Referat fra hvert elevrådsmøte legges ut på hjemmesiden etter møte. Gå inn å les om hvilke saker som tas opp og hvilke tema som er til diskusjon. En fin måte å holde seg oppdatert på hva som skjer på skolen.

I elevrådet sitter tillitselevene fra hver klasse. Elevrådet skal tale elevenes sak og ta opp aktuelle saker med lærerne og ledelsen på skolen. Elevrådsstyret består av et utvalg av medlemmene i elevrådet.

Elevrådsmøtereferat

Har du noe du vil ta opp? Kontakt elevrådsleder eller miljøarbeider Hilde Danielsen Rygh.

Til toppen