Resultatet av Lillestrømaksjonen 2023

Lillestrømaksjonen er en 24 timers livesending laget av elever ved medier og kommunikasjon i samarbeid med elevrådets prosjekt Bistand.  All inntekt fra aksjonen går uavkortet til LEGER UTEN GRENSER.  

Og hva kom inn av inntekter til LEGER UTEN GRENSER - Gaza dette året?

Kr. 38.424,-

Tusen, tusen takk til alle som har bidratt!