Storstilt mobilisering for en bedre russefeiring

Aktører fra hele landet går sammen om å få til en bedre russefeiring for avgangselevene. Et viktig og nødvendig initiativ, mener fylkesråd for utdanning og kompetanse, Heidi Westbye Nyhus.

Tre par ben i russedress - Klikk for stort bildeØNSKER ENDRING: Engasjementet vi ser nå gir oss troen på en positiv endring, sier ombud Henrikke Bugdø-Aarseth. Illustrasjonsfoto: Marte Beck, Viken fylkeskommune  

– Dette var et svært godt møte. Dersom vi mener alvor med å endre russefeiringen, er det nettopp dette som må til: Vi må gå sammen nasjonalt, regionalt og lokalt, på tvers av sektorer og instanser, private og offentlige aktører, sier fylkesråd for utdanning og kompetanse, Heidi Westbye Nyhus (Ap).

31. mai deltok hun i et nasjonalt møte om endring av russefeiringen.

 Mange ønsker endring

Til stede var blant andre kunnskapsminister Tonje Brenna, samt representanter fra kommuner, fylkeskommuner, politikere, politiet, Trygg trafikk, barneombudet, elev-, lærling- og mobbeombud, helsesykepleiere, fagforeninger, skoler, rektorer, konfliktrådet, forbrukerombudet, psykologforeningen, foreldreutvalget grunnskole, foresatte og russen selv.

Møtet var initiert av ombudene i Viken.

– Engasjementet vi ser i samfunnet nå, og på møtet i dag, gir oss troen på at vi kan få til en positiv endring av feiringen. Det arbeidet må løftes nasjonalt, og ansvaret bør være hos kunnskapsministeren. Men det er ungdom som må være i førersetet for en endring. De skal eie den nye formen på feiringen, sier ombud Henrikke Bugdø-Aarseth i Viken fylkeskommune.

Russefeiringen har blitt sett på som noe som skjer privat, men et felles budskap fra samtlige møtedeltagere var at slik er det ikke. 

Russetida handler om skolehverdagen og skolemiljøet til titusenvis av ungdommer, kanskje hele veien fra tiendeklasse til de går ut av videregående.

GÅR SAMMEN: Ombud Henrikke Bugdø-Aarseth og fylkesråd for utdanning og kompetanse i Viken fylkeskommune Heidi Westbye Nyhus er glad for at så mange aktører nå jobber sammen for en bedre feiring. Her fra denne ukens møte. Skjermdump – Den handler om hvor grensene skal gå for kommersielle aktører. Den handler om trygghet i trafikken og ungdoms psykiske helse. Det handler om oppfølging og holdninger til foreldre og foresatte. For å nevne noe, sier Westby Nyhus. 

Hun er også klar på at Viken fylkeskommune skal ta et stort ansvar i arbeidet som nå venter.

– Vi som skoleeier har et ansvar. Jeg som politiker har et ansvar. Alle ungdommer skal ha et trygt og godt skolemiljø. Når russefeiringen bidrar til at det ikke er tilfelle for flere, så har vi et ansvar for å være med på å endre russefeiringen til det bedre.  

Vil lære av andre

Viken fylkeskommune har iverksatt flere tiltak de senere årene.

Avgangsmarkeringsprosjekt hvor representanter fra elevrådene, russen, Viken fylkeskommune, Ombudet for barn og unge i Viken, politiet, Trygg trafikk, Kompetansesenter rus øst og ungdommens fylkesråd i Viken-kommunene samarbeider med mål om blant annet å redusere utenforskap, mobbing og vold som følge av russefeiringen.   

Videre har russepresidentene i Viken har blitt enige om felles verdier for avgangskullene i fylket. Det skal være en feiring som inkluderer alle.

FELLES VERDIER: Russerepresentanter i prosjektgruppens hovedstyre Mathilde Maurseth-Engh, Inger Johanne Krogh og Hallvard Søgård Landheim i samtale med Henrikke Bugdø-Aarseth. skjermdump  

Det er blitt opprettet et felles russestyre i Viken som har bestått av fire russepresidenter og en elevrådsrepresentant. Styret har jobbet for å samkjøre feiringen og bidra til et inkluderende fellesskap.  

– Vi gjør med andre ord mye, men vi må nok ta flere og nye grep for å få til merkbare positive endringer. Og vi kan helt sikkert lære mye av andre. Det er derfor veldig bra at vi skal jobbe videre sammen om dette framover, til det beste for ungdommene våre, sier fylkesråd Heidi Westbye Nyhus.

– Artikkelen er opprinnelig publisert på viken.no –

Til toppen