Viken fylkeskommune stenger Storgata for gjennomkjøring

3. mai stenger Viken fylkeskommune Storgata for gjennomkjøring. Storgata vil være stengt frem til senhøsten 2022, fordi gata skal rustes opp, og det skal legges nye ledninger for vann og kloakk. Fv. 120 Storgata i Lillestrøm Bente Espeseth  

Som innbygger i Lillestrøm må du være forberedt på en lengre periode med støy, støv, trafikkomlegginger og vanskelig fremkommelighet. 

Viken fylkeskommune er klar over at stengingen vil gjøre hverdagen mer krevende for både barn og voksne, og det beklager vi. Men vi håper på forståelse for at arbeidene vi skal i gang med er så omfattende at vi må stenge gata for gjennomkjøring. 

Slik vil stengingen påvirke skoleveien 

Elever som tar buss  

Bussrutene blir lagt om. Buss i retning Kjeller kjører Alexander Kiellands gate, inn Vestbygata og opp Storgata. Bussholdeplassen ved Vestbygata skal være åpen under hele anleggsperioden. Buss i retning Lillestrøm stasjon går kun i Alexander Kiellands gate.  

Elever som blir kjørt 

Det er lov til å ta av fra riksvei 22, kjøre ned Storgata og til høyre inn Vestbygata. Det er viktig å beregne ekstra god tid. Hold fartsgrensen og følg skiltingen. Hvis alle som har mulighet sykler eller går, vil det minske køene og lette trafikken i de åpne gatene.  

Elever som går eller sykler 

Gang- og sykkeltrafikken mellom Kjeller og Lillestrøm stasjon vil gå via Vestbygata og langs Henrik Wergelands gate (gate som går parallelt med Storgata). Så langt det er mulig skal entreprenøren holde forbindelsen mellom riksvei 22 og Vestbygata, via Storgata, åpen for myke trafikanter gjennom hele anleggsperioden. Det er kun i skolens sommerferie entreprenøren har lov til å lede gang- og sykkeltrafikk som skal krysse Storgata, inn i andre tverrgater enn Vestbygata. 

Entreprenøren vil sørge for at gang- og sykkeltrafikk langs anleggsområdet foregår på en trygg måte. Gående og syklende skal så raskt som mulig blir ledet ut i sidegatene.  

Følg med på egen nettside om prosjektet

Viken fylkeskommune har laget en egen nettside i forbindelse med stengingen, og oppfordrer dere til å følge med på denne for å holde dere oppdatert om prosjektet. Ta også gjerne kontakt med oss på e-post storgata.lillestrom@viken.no

Kontaktpersoner for skolene

Til toppen