Skjema og søknader

For VG1 elever!

Etter at du har fått faginformasjon må du svare på spørreskjema om valg av matematikk og fremmedspråk.

Valg av matematikk

Valg av fremmedspråk

 

Felles skjema for videregående opplæring i Viken fylkeskommune

Gå til felles skjema

Mye av det du tidligere trengte skjemaer til gjøres nå direkte i Visma InSchool.

Visma InSchool.