Fagbeskrivelse biologi

Biologiillustrasjon - Klikk for stort bildeBiologiillustrasjon Pixabay

Biologi 1

I faget lærer vi om livet på jorda og hvordan livsformer interagerer med naturen og hverandre. Du vil også lære om ulike livsprosesser i ulike livsformer. Her vil utgangspunktet være å lære om cellen og prosesser som opprettholder homeostase. I biologi 1 utføres det forsøk, ekskursjoner og disseksjoner for å få dypere forståelse for livet i naturen og livsprosesser.

Biologi 2

Her går vi i mer detalj når det gjelder livet på jorda og livsprosesser. Dette vil ses i sammenheng av genetikk og metabolisme, noe som er to store temaer innenfor biologi 2. Vi skal se på de molekylære mekanismene som underbygger livsprosessene og i tillegg lære om hvordan disse kan manipuleres i forbindelse med bioteknologi. Det utføres også forsøk i faget, samt en stor ekskursjon i fjellet på starten av året.

Arbeidsmåter i biologi:

  • Lese teori, høre på forelesninger, diskutere fagstoff i par og grupper, presentere fagstoff, studere figurer
  • Planlegge og utføre eksperimenter + feltarbeid, samt presentere funn i en rapport eller liknende