Fagbeskrivelse geofag

Geofagillustrasjon - Klikk for stort bildeGeofagillustrasjon Pixabay

Geofag handler om å forstå jordkloden og det den er bygd opp av; geosfæren, atmosfæren, vannet på jorda (havet og ferskvann), kryosfæren (snø og is), og det levende. Geofag handler også om menneskene og hvordan vi utnytter jordas naturressurser, og hvordan det kan gjøres på en bærekraftig måte for å unngå miljø- og klimaendringer, og naturfarer. I geofagene er aktuelle samfunnsutfordringer viktig og vi bruker ulike geoverktøy, feltarbeid og ekskursjoner.

Geofag 2 kan tas uten å ha tatt geofag1, og fagene kan tas samme skoleår.

Geofag1

I faget jobber vi spesielt med geologi, hydrologi og geomorfologi (jordas utforming)

 • Jordas oppbygning og hvordan jordoverflata formes av naturkrefter og av menneskelige aktiviteter
 • Mineraler og bergarter, og hvordan de kan utnyttes som ressurser
 • Vannet på jorda (hav og ferskvann), hvordan påvirker vi det og hvordan det utgjør en ressurs, konflikter knyttet til bruk av vann
 • geologiske ressursene som olje og gass
 • Naturutfordringer som jordskjelv, vulkaner, tsunamier, flom og skred/ras
 • Risikovurdering i forbindelse med naturutfordringer

Geofag 2 

I geofag2 jobber vi spesielt med havet, atmosfæren og krysofæren (is og snø på jorda)

 • Hva som bestemmer hvilket vær og klima ulike steder har
 • Klimasystemet og klimaendringer, og hvilken betydning det har for mennesker, samfunn og økosystemer
 • Hvordan vi kan bruke bærekraftige løsninger for å redusere klimaendringene og tilpasse oss
 • Bruk av modeller innen værvarsling, havmodellering og klimaforskning
 • Hvordan vi kan utnytte energiressursene fra havet (havvind) og atmosfæren (solenergi, vindkraft) og det på en bærekraftig måte
 • Risikovurdering i forbindelse med naturutfordringer

 

Arbeidsmåter i geofagene:

 • Praktiske forsøk og eksperimenter, simuleringer, modeller og animasjoner
 • Utforsking av aktuelle samfunnsutfordringer
 • Teori og oppgaveløsning
 • Ekskursjoner og feltarbeid
 • Beregninger for eksempel innen energiressurser