Fagbeskrivelse historie og filosofi

Historie og filosofi illustrasjonsbilde - Klikk for stort bildeHistorie og filosofi illustrasjonsbilde Pixabay

Faget går ut på å lære om historie og filosofihistorie, men også å arbeide slik historikere gjør og å tenke filosofisk selv.

Historie og filosofi 1

Vi jobber med tenkningen i oldtiden, antikken, middelalderen, renessansen, opplysningstiden, romantikken og moderne tid. Fokus er på vitenskapelig tenkning/naturfilosofi, politisk tenkning, religiøs tenkning og etikk.

Historie og filosofi 2 (kan tas uavhengig av HiFi1)

Vi jobber med ulike perspektiver på det å være menneske i moderne tid. Fokus er på teknologiens rolle, vitenskapsfilosofi, eksistensfilosofi, politiske ideologier og forholdet mellom menneske og natur.

Arbeidsmåter

Filosofisk samtale. Leser og analyserer historiske og filosofiske originaltekster som kilder. Læreren forklarer på tavla. Diskusjon (walk and talk). Arbeid i par og grupper på fire. Filmklipp. Deltar i Filosofi-NM/-OL.

Lenke til lærebokas nettside
Læreplanen