Fagbeskrivelse informasjonsteknologi 2

Informasjonsteknologi  - Klikk for stort bildeInformasjonsteknologi Pixabay

I dette faget bruker vi Python-programmering for å lage forskjellige programmer. Vi har fokus på å forstå hvordan og hvorfor kode fungerer. Du vil forstå hvordan man skriver kode fra bunnen av etter dette kurset, ikke bare bruke andre sin kode.

Arbeidsmåter i IT2

Programmering med Python

  • Vi jobber med noen større prosjekter i løpet av året. Her er det litt frie tøyler innenfor satte krav
  • Her vil du lære om variabler, funksjoner, metoder, lister, valg-setninger, løkker og klasser
  • Vi vil kode i programmet Visual Studio Code
  • Vi vil lære om funksjonell programmering, objektorientert programmering og arv
  • Vi kommer til å bruke PyGame-modulen til brukergrensesnitt

Utenom programmeringen

  • Vi vil utforske og vurdere muligheter, utfordringer og konsekvenser ved bruk av informasjonsteknologi i ulike sammenhenger
  • drøfte etiske dilemmaer som oppstår som en konsekvens av informasjonsteknologi, både for individ og samfunn
  • Vi vil lære om systemutviklingsmetoder som klassediagrammer fra Unified Modeling Language

Faget krever mye av deg når det gjelder å jobbe med kodeforståelse og passer godt for en som liker å leke med kode og finne løsninger på problemer. Du trenger ikke forhåndskunnskap i programmering for dette faget.

Mer om faget