Fagbeskrivelse kjemi

Kjemiillustrasjon - Klikk for stort bildeKjemiillustrasjon Pixabay

Faget kjemi handler om stoffers og materialers oppbygning, egenskaper og reaksjoner.

Kjemi 1

I dette faget bruker vi periodesystemet til å forstå hvordan bindinger mellom atomer og molekyler dannes. Du kan lære om syrer og baser, og hvordan du regner ut pH i vannløsninger. Vi gjør forsøk der vi finner konsentrasjoner av stoffer i løsninger, og vi tar opp teamet "grønn kjemi".

Kjemi 2 (bygger på kjemi 1)

I kjemi 2 jobber vi videre med vannløsninger, og gjør beregninger av pH i buffere og løselighet av salter. Du kan også lære om organiske molekyler i biologiske og industrielle prosesser. Vi snakker om instrumentelle analysemetoder, og ser elektrokjemiske reaksjoner. 

Arbeidsmåter i kjemi:

  • Lese teori, høre på forelesninger, diskutere fagstoff i par og grupper, presentere fagstoff
  • Gjøre beregninger til reaksjonslikninger (du bør kunne matematikk 1T)
  • Planlegge, utføre og forklare resultater i kjemiforsøk

Lenke til læreplan