Fagbeskrivelse psykologi

Illustrasjonsbilde psykologi - Klikk for stort bildeIllustrasjonsbilde psykologi Pixabay

Du lærer fagbegreper, teori og metode som gjør deg i stand til å beskrive og analysere psykologiske problemstillinger på en faglig måte. Du vil skoleres i en stor bredde av psykologiske disipliner slik at du er godt forberedt til å studere psykologi, samt andre samfunnsfag i høyere studier.

  • Psykologi gir deg kunnskaper om menneskers mentale prosesser og atferd.
  • Psykologi 1 tar særlig for seg psykologiske emner innen utviklingspsykologi, læringspsykologi, biologisk psykologi, helsepsykologi, psykologiske perspektiver, forskning og metode
  • Psykologi 2 tar særlig for seg psykologiske emner innen sosialpsykologi, kommunikasjon, helsepsykologi, psykologiske perspektiver, forskning og metode

Arbeidsmåter i PS1:

  • Individuelt arbeid, pararbeid og gruppearbeid
  • Muntlige og skriftlige aktiviteter
  • Forskningsprosjekt

Lenke til læreplan