Fagbeskrivelse sosiologi

Sosiologiillustrasjon - Klikk for stort bildeSosiologiillustrasjon Pixabay

Sosiologi gir deg kunnskap om både det norske og internasjonale samfunnet; kulturer, produksjon og arbeid, sosiale forskjeller nasjonalt og globalt, forskning og metode. Du lærer fagbegreper, teori og metode som gjør deg i stand til å beskrive og analysere kultur og samfunn på en faglig måte. Du vil skoleres i en stor bredde av emner knyttet til kultur og samfunn slik at du er godt forberedt til å studere sosiologi, sosialantropologi, samt andre samfunnsfag i høyere studier.

Arbeidsmåter i sosiologi:

• Individuelt arbeid, pararbeid, gruppearbeid
• Muntlige og skriftlige aktiviteter
• Forskningsprosjekt

Lenke til læreplan