Handlingsplan og rutiner for arbeid med elevenes skolemiljø

Handlingsplanen gjelder for alle skolens elever og ansatte, samt andre som arbeider ved skolen, selv om ansettelsesforholdet er knyttet til en annen arbeidsgiver. Handlingsplanen er gjelder fra 1.12.2017. Rutinen ligger her Revidert plan pr. april 2023 (PDF, 274 kB)

 

Rutine for arbeid med elevenes psykososiale miljø

Skolens rutine for arbeid med elevenes psykososiale miljø er delt i seks deler: