Elevråd

Elevråd og allmøter kan uttale seg og gi råd i alle saker som gjelder skolen. Elevrådet på Lillestrøm videregående skole har en lang og viktig tradisjon. I flere år har elevrådene på skolen vært svært aktive og bidratt til positive og engasjerte elever.

Elevrådet 2023_2024 - Klikk for stort bildeElevrådet 2023/24 Lillestrøm vgs

Elevrådsstyret 2023/24

Elevrådsstyret 2023/24
Rolle Navn
Elevrådsleder Linnea Bell Larsson
Nestleder Bendik Olsen Torske
Rettighetsansvarlig Oliver Lefstad Christiansen
Økonomiansvarlig Sigve Runde Barlaug
Skolemiljøansvarlig Julia Mælumshagen Nymoen
Informasjonsansvarlig Linta Zafar
Sekretær Dat-Thinh Do
Styremedlem Julie Berge Westreng
Styremedlem Savia Aso Hamad

Komitéledere

Komitéledere
Komitée Navn
Aktivitetskomitéen Filip Vladislav Pestoric
Kosekomitéen Karoline Sandem Dhelie
Gamingkomitéen Marte Holmøy Nyhammer
Filosofikomitéen Martin Swid Luzi
Prosjekt Bistand Selma Andreassen Grunnan
Årbokskomitéen Kasper Wisnes
Ping Pong komitéen Maddaber Danial Arozo
Bokkomitéen Aunjanakorn (Ann-Øy) Sumipan

Kontakt

Har du noe du vil ta opp? Kontakt elevrådsleder eller tillitseleven i din klasse.

Tillitseleven

I starten av skoleåret velger hver klasse en tillitselev. Tillitseleven representerer klassen i elevrådet, og i saker som klassen vil ta opp med lærere eller med ledelsen på skolen. Han/hun har også ansvar for klassens time i samarbeid med kontaktlærer. I oppstarten av skoleåret får alle tillitselevene kurs i å drive med elevrådsarbeid.

Elevrådet

I elevrådet sitter tillitselevene fra hver klasse. Elevrådet skal tale elevenes sak og ta opp aktuelle saker med lærerne og ledelsen på skolen. Elevrådsstyret består av et utvalg av medlemmene i elevrådet.

Skolens elevråd er medlem av Elevorganisasjonen (EO), som holder kurs og støtter elevrådet med midler til ulike aktiviteter. Representanter fra elevrådet deltar på Elevtinget til Elevorganisasjonen en gang i året. 

Les mer hos elevorganisasjonen.

Elevrådets møter

Møtereferat:

Elevrådsmøtereferat 9. januar 2023 (PDF, 85 kB)

Rektormøtereferat 12. januar Del 1 (PDF, 96 kB)

Rektormøte referat 13. januar Del 2 (PDF, 83 kB)

Elevrådsmøtereferat 16. januar 2023 (PDF, 151 kB)

Elevrådsmøtereferat 23. januar 2023 (PDF, 125 kB)

Elevrådsmøtereferat 30. januar 2023 (PDF, 168 kB)

Elevrådsmøtereferat 6. februar 202 (PDF, 161 kB)3

Elevrådsmøtereferat 13. februar 2023 (PDF, 157 kB)

Elevrådsmøtereferat 27 februar 2023 (PDF, 156 kB)

Elevrådsmøtereferat 13. mars 2023 (PDF, 166 kB)

Elevrådsmøtereferat 27. mars 2023 (PDF, 148 kB)

Elevrådsmøtereferat 17. april 2023 (PDF, 202 kB)

Elevrådsmøtereferat 24. april 2023 (PDF, 144 kB)

Har du noe du vil ta opp? Kontakt elevrådsleder eller miljøarbeider Hilde Danielsen Rygh.

Retningslinjer og støttemateriell elevråd og allmøte

Lovverk

Les mer på lovdata.no om retten til medbestemmelse, som er forankret i formålsparagrafen i opplæringsloven.