Rektor og skolens ledelse

Rektor

Øivind Sørlie

Mobiltelefon: 951 06 192

Rektor er skolens pedagogiske og administrative leder

Assisterende rektor

Rubi Skøyum

Mobiltelefon: 951 24 236

Rektors stedfortreder

Avdelingsledere 

Anne-Kari Danielsen

Mobiltelefon: 905 59 799

  • Avd.leder musikk, dans, drama

Lloyd Patrick Heldahl Larsen

Mobiltelefon: 976 77 532

  • Avd.leder språk

Maila Inkeri Olsen

Mobiltelefon: 480 41 391

  • Avd.leder FOT

Line Folkestad Skaugset

Mobiltelefon: 959 92 360

  • Avdelingsleder IB / IB koordinator

Camilla Rugsveen Bråten

Mobiltelefon: 917 73 783

  • Avdelingsleder realfag

Dagfinn Tvedt

Mobiltelefon: 995 44 975

  • Avdelingsleder medier og kommunikasjon

Jeanette Kristiansen Wiull

Mobiltelefon: 936 30 752

  • Avdelingsleder samfunnsfag og økonomi

Administrasjonsleder

Mona Negård Borge

Mobiltelefon: 924 15 611

Studieleder

Line Maria Blix

Mobiltelefon: 920 87 888