Helsefremmende skole

Elevene løfter frem høy trivsel som en viktig del av livet på Lillestrøm. Dette bekreftes av undersøkelser hvor skolen scorer høyt på trivsel og lavt på mobbing år etter år. Vi vet at trivsel er viktig for læring. På Lillestrøm legger vi til rette for at elevene skal bli kjent med hverandre og skolen fra første dag.

Tidlig oppstartsamtale med kontaktlærer

Forskning bekrefter viktigheten av en god relasjon mellom lærer og elev for elevens læring og trivsel. En av de første dagene etter skolestart møtes elev og kontaktlærer til oppstartsamtale. Dette åpner for dialog om elevens bakgrunn, planer, interesser og eventuelle behov for støtte.
 

VIP makkerskap gir tryggere oppstart

Ved oppstart på ny skole er det vanlig at elever bruker mye energi på å finne sin sosiale plass. Programmet VIP makkerskap bidrar til at oppstarten blir mer forutsigbar for elevene. Alle elever får tildelt en fast makker og en makkergruppe innenfor klassen. Lærer plasserer makkere og makkergrupper ved siden av hverandre i klasserommet og makkere brukes som faste samarbeidspartnere. Målet er å bli kjent og kunne fungere som gode kolleger. I tillegg til å sitte ved siden av hverandre og faglig samarbeid, forventes det at makkere hilser på hverandre når de treffes, viser hverandre interesse ved å stille spørsmål og er oppmerksomme på hvordan den andre har det. Makkerbytte foregår hver 3. uke. Makkerordningen videreføres også på Vg2 og Vg3.
VIP Psykisk helse i skolen


Aktiv skolestart

Gode lag bygges gradvis. De første dagene i Vg1 settes det av tid med kontaktlærer, hvor klassene får informasjon om skolen og har forskjellige bli kjent aktiviteter. Dette skaper felles opplevelser og bidrar til at både elever og lærere blir bedre kjent med hverandre.

Oversikt og mestring

I en hektisk elevhverdag, er det viktig å oppleve at man har oversikt. Praktisk kommunikasjon om tider, oppmøte og gjøremål publiseres i plattformene VISMA InSchool og Teams. IKT support er åpent hver dag og ligger lett tilgjengelig for elever som trenger hjelp oppe på galleriet. 

Elevråd og elevmedvirkning

Skolen har et aktivt elevråd og elevrådsstyre som samarbeider tett med skolens miljøarbeider og ledelse. Elevrådet arrangerer aktiv skolestart, med fadderaktivteter og informasjon om elevrådsarbeid. Elevrådet og elevrådsstyre har fast møtevirksomhet hvor elevene tar opp saker som klassene har kommet med, og som kan tas videre. Hver måned har elevrådsstyre møte med rektor, dette er en arena for å ta opp saker som opptar elevene, og for å jobbe med elevenes læringsmiljø. Elevrådet har flere komiteer som arrangerer forskjellige aktiviteter for elevene og de har elevstyrte aktivitetsdager i løpet av året.

Miljøskapende aktiviteter i friminutt

Skolens elevråd legger mye glede i å arrangere aktiviteter for elevene i friminuttene. Det er møter i elevrådet, komiteer, turneringer i sjakk, volleyball, innebandy, fotball, basketball, bordtennis og FIFA. Våre entusiastiske bibliotekarer arrangerer strikkeklubb og språkcafé i biblioteket i samarbeid med skolens lærere. Lillestrøm-elever har også deltatt med lag i turneringer med andre videregående skoler.
I forbindelse med koronasituasjonen, har dessverre mange av disse aktivitetene blitt satt på vent eller foregått digitalt i teams av hensyn til smittevern.

Samfunnsengasjement og -ansvar

Skolen med komiteen Prosjekt bistand i spissen har inngått et samarbeid med SOS barnebyer. Før jul 2020 arrangerte komiteen en motivasjonsuke og innsamlingsdag. Elevene samlet inn nesten 200 000. Medier og kommunikasjon samarbeider med Prosjekt bistand og arrangerer en 24-timers direktesendt innsamlingsaksjon, hvor de i år samlet inn nesten 50 000. 

Innsamlingen foregår ved at elevene opprettet digitale bøsser i løpet av motivasjonsuken og innsamlingsdagen for å få inn penger. Pengene skal gå til SOS barnebyen i Viet-Tri, FSP eller en skole.

Lillestrøm har også mangeårig tradisjon med bidrag av julegaver til Kirkens Bymisjon. Skjerf produseres på skolens «strikkekafé» i storefri og midttime. Dette er en arena som både åpner for samfunnsengasjement og for hyggelig samvær med medelever.

Fokus på psykisk helse

På Lillestrøm samarbeider lærerne om arbeid med folkehelse og livsmestring på tvers av fag gjennom skoleåret. For elevene på Vg1 arrangeres årlig VIP prosjekt med spesielt fokus på psykisk helse. Målet er å bidra til økt åpenhet om psykisk helse blant elevene, økt bevissthet om egne følelser, økt bevissthet i det alminnelige i å ha psykiske plager og at elevene skal få informasjon om hvor de kan henvende seg for å få hjelp. Elevene får også økt kunnskap om hvordan man kan støtte en venn som strever.

Vi markerer verdensdagen for psykisk helse på Lillestrøm og elevrådet har en elevstyrt psykisk helsedag.