Internasjonalt samarbeid

Lillestrøm videregående skole er en av de rundt 40 UNESCO-skolene i Norge, og deltar dermed i et stort globalt nettverk med formål å styrke den internasjonale dimensjonen i undervisningen.

 

To hender med kart på  - Klikk for stort bilde Pixabay.com/CC0

 

Vi tilbyr flere internasjonale aktiviteter. Det innebærer blant annet ekskursjoner, skolesamarbeid innenfor ulike fagområder, solidaritetsprosjekter og aktiviteter som tilrettelegger for internasjonalt samarbeid i klasserommet.

Bistandsprosjektet

Den elevstyrte bistandskomiteen arrangerer skolens årlige innsamlingsaksjon. Skolen har gjennom flere år samarbeidet med SOS Hermann Gmeiner International College i byen Tema i Ghana der vi har støttet ulike prosjekter som f.eks. utbygging av skoler på landsbygda, et skolebibliotek og infrastruktur i skoler for blinde og døve elever. Skolen samarbeider nå med SOS barnebyer.

CAS

Å utøve samfunnstjeneste i faget CAS er en vesentlig del av IB- programmet. Skolen har blant annet et mangeårig samarbeid med et barnehjem i Kaliningrad.

Faglig og kulturelt internasjonalt samarbeid

Vi utvikler prosjekter med samarbeidsskoler i tråd med nasjonale strategier og handlingsplaner og Akershus fylkeskommunes internasjonaliseringsstrategi. Eksempler på dette er faglig, språklig og kulturelt samarbeid med andre skoler i Europa.

Ansattemobiliteter gjennom Erasmus+

Lærerne våre deltar på kurs i utlandet, der de hospiterer eller underviser ved utenlandske skoler