Psykisk helse

Både lærere, ledelse, rådgivere, miljøarbeider og helsesykepleiere ønsker å fremme god psykisk helse hos elevene.

På Lillestrøm videregående skole legger vi vekt på trivsel og forutsigbarhet for at elevene skal oppleve trygghet, tilhørighet og motivasjon.

Fra høsten 2020 er "folkehelse og livsmestring" en egen del i den overordnete delen av læreplanen og skal være en del av tverrfaglig temaer i fag. folkehelse og livsmestring som tverrfaglig team skal gi elevene:

..kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg. I barne- og ungdomsårene er utvikling av et positivt selvbilde og en trygg identitet særlig avgjørende. (Utdanningsdirektoratet. 2020)

Hvordan jobber skolen/vi med å fremme psykisk helse?

·         Bruker makkerskap fra første dag på skolen Makkerskap i skolen

·         Gjennomfører VIP-programmet tidlig på høsten i Vg1

·         Oppstartsamtaler med kontaktlærer

·         Tilbud om samtale med helsesykepleier/miljøarbeider

·         Tilbud om sosialpedagogisk assistanse

·         Elevstyrt psykisk helsedag

·         Samarbeider med hjemmet