FN-rollespill 2021

Tirsdag 29. november 2021 ble årets FN-rollespill avholdt i Lørenskog Rådhus, og atten elever med programfaget Politikk og menneskerettigheter fra Lørenskog videregående skole deltok sammen med elever fra Mailand , Elvebakken  og Drøbak Montessoriskole.  Rollespillet omhandlet atomnedrustningsspørsmålet, Irans konflikt med USA og Israel, samt våpenfri sone i Midtøsten.

Tekst: Mia Levernes

 

FNs sikkerhetsråds medlemsland, Iran, Israel og Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) var innkalt til møtet. Elevene skulle i grupper representere ulike parter, og simulere møtet om konflikten. Lørenskog VGS skulle opptre som Kina, Estland, Kenya og Norge.

Bilde fra FN rollespill - Klikk for stort bilde Jonathan Broome

Bilde fra FN rollespill - Klikk for stort bilde Jonathan Broome

Rollespillet

Rollespillet startet med at en delegat fra hvert land, og IAEA, holdt sin åpningstale. Deretter startet den ordinære møteformen der konflikten ble diskutert via talerstolen. Videre gikk møtet over i uformell debatt, og elevene kunne konferere videre. Rådet endte med presentasjon, debatt og avstemming over resolusjoner. Det ble vedtatt to resolusjonsforslag, ett fra Storbritannia og ett fra Norge. Storbritannias resolusjon fikk klart flertall med 12 stemmer. Dermed kom sikkerhetsrådet til enighet om en resolusjon som blant annet innebar en avtale mellom Iran og USA om gjensidig nedtrapping, opphevelse av sanksjoner mot Iran og reduksjon av deres uranproduksjon. Styrking av IAEAs kontrollmuligheter inngikk også i resolusjonen.

Elevene var veldig fornøyde med dagen. Julia Pozarnik og Lars Aune, begge elever fra Mailand, mente rollespillet var en ny, lærerik og kreativ måte å lære om internasjonalt samarbeid. Elevene fra Lørenskog, Jesper Strand og Elisabeth Pappalardo uttalte: «Rollespillet gjør at vi lærer om situasjonen og konflikten på en mye mer realistisk måte enn ved å sitte i et klasserom.»
 

Bilde fra FN rollespill - Klikk for stort bilde Jonathan Broome  

Bilde fra FN rollespill - Klikk for stort bilde Jonathan Broome  

Bilde fra FN rollespill - Klikk for stort bilde Jonathan Broome  

En anspent atomkonflikt

USA og Iran har en lang historie med konflikter og uro. I dag er det høyt spenningsnivå rundt atomavtalen, og det har oppstått bekymring internasjonalt. I 2015 inngikk sikkerhetsrådets vetoland, samt Tyskland og EU, atomavtalen. Bakgrunnen var frykt for at Iran skulle utvikle atomvåpen, selv om de var medlem av Ikkespredningsavtalen. Atomavtalen skulle avskaffe sanksjonene som var innført mot Iran, gitt at Iran reduserte sitt atomprograms omfang, og tillot innsyn av IAEA. Donald Trump trakk USA ut av avtalen i 2018 og gjeninførte sanksjoner som rammet Irans økonomi. Som svar valgte Iran å bryte deler av avtalen, i tillegg til å opptrappe atomprogrammet sitt.

I 2021 ble Joe Biden ny president i USA, og ytret ønske om å komme tilbake til atomavtalen fra 2015 så lenge Iran slutter å overskride den. Iran nye president, Ebrahim Raisi, vil ikke følge forpliktelsene i avtalen, før USA har skrevet under og avviklet alle sanksjoner. Dermed er det stillstand i konflikten per dags dato. De andre landene i atomavtalen vil unngå krig og redde avtalen, og vil derfor jobbe mot en enighet.

Konflikten viser viktigheten av at Sikkerhetsrådet vurderer risikoen for atomvåpenproduksjon og forventninger til statene med atomvåpen. I Midtøsten er det høyt spenningsnivå og mye uroligheter. Israel er det eneste landet med atomvåpen. Flere land, blant annet Iran, jobber for å innføre atomvåpenfri sone i Midtøsten fordi de mener Israels atomvåpen truer hele regionen.
 

Bilde fra FN rollespill - Klikk for stort bilde Jonathan Broome  

Bilde fra FN rollespill - Klikk for stort bilde Jonathan Broome  

Bilde fra FN rollespill - Klikk for stort bilde Jonathan Broome  

Til toppen