Gult nivå til 21. september

Kommunen har innført gult nivå de neste to ukene. Dette for å prøve å bremse smittespredningen for de under 18 år. Skriv til elever i ungdomsskolen og videregående skole (PDF, 135 kB)Stige opp fra basseng, turkis vann og gul kant - Klikk for stort bilde Etienne Girardet, Unsplash  

Vi har blant annet innført følgende tiltak:

  1. Tilnærmet normalundervisning, men med faste klassevise plasser i klasserom. Klassekart skal lages.
  2. Fellesarealer og kantine. Elevene oppfordres til å spise utendørs eller klassevis i klasserom i midttimen. Vi vil fjerne noen stoler i fellesarealene og kun elever som kommer fra hallen, verksteder og realfagsrom får sitte i kantina.
  3. Kantina vil fremdeles være åpen, men avstand må opprettholdes i køen.
  4. Bruk av offentlig transport til og fra skolen skal begrenses der det er mulig. Husk munnbind! Så lenge vi er på gult nivå kan elever parkere fritt på nedre (elevparkeringen) eller øvre (ansattparkeringen) parkeringsplass.
  5. Massetesting av alle elevene to ganger per uke. Alle som har negativ test kan fortsette undervisningen. Elev med positiv test sendes hjem og må bestille PCR test. Eleven kan ikke ta kollektivtransport.
  6. Kroppsøving mest mulig utendørs. For å opprettholde 1 meter i garderoben vil vi ha ulike oppstartstider i hallen.
  7. Yrkesfag holder seg til sine bransjestandarder.
  8. Forsterket renhold med særlig vekt på kontaktpunkter.
  9. God håndhygiene, ved ankomst skolen, før/etter måltider og etter å ha pusset nesen.
  10. Elevene oppfordres til å redusere kontakten utenom skolen.
Til toppen