Skolestart høsten 2022

Første skoledag etter sommerferien er onsdag 17.august. Her finner du oppstartstidene for de ulike trinnene. 

Vg2: Kl. 08.30 i aulaen

Vg3: Kl. 09.30 i aulaen

Vg1 og kombinasjonsklassen: Kl. 12.00 i aulaen 

Voksenopplæringen - ordinære
kurs: Kl. 12.00 i auditorium 1

Voksenopplæringen - grunnleggende norsk/engelsk: Kl. 13.15 i auditorium 1

Tirsdag 23. august:

Forsering i matematikk 1T - 10. klasseelever:  Kl. 14-16.30 i resepsjonen 

Fagbrev på jobb:  15-17 i resepsjonen

Til toppen